Al meer dan 50 jaar verschijnt Sport en Ontspanning iedere 14 dagen (behalve rond de vakantie en rond de kerst).
De kopij wordt aangeleverd door de verenigingen van Witteveen (nieuws, programma's, uitslagen enz.) en door iedereen die iets te melden heeft.

De redactie, bestaande uit vrijwilligers, verzamelt de kopij en maakt ongeveer 250 kranten per keer. De Sport en Ontspanning wordt vervolgens gratis huis aan huis bezorgd bij de inwoners van Witteveen.
De adverteerders op de omslag en binnenpagina's maken dit allemaal mogelijk.

Redactie: Stichtingbestuur:
M. Voortman
W. Vermeulen

J. Jansens (voorzitter)
W. Vermeulen (penningmeester)
I. Voortman (secretaris)
Inleveren kopij: Klachten over bezorging:
Mark Voortman
tel.: 06 13280171
redactie@sportenontspanning.nl
W. Vermeulen
tel.: 0593 552020

Wilt u per mail een melding ontvangen dat de Sport & Ontspanning online staat: